ACADEMIC IELTS WRITING STRATEJİLERİ - Bu tekniklerle minimum 7 alın.
ACADEMIC IELTS WRITING STRATEJİLERİ - Bu tekniklerle minimum 7 alın.

ACADEMIC IELTS WRITING STRATEJİLERİ - Bu tekniklerle minimum 7 alın.

17.07.2019 | IELTS AC/GT

IELTS ACADEMIC sınavının writing bölümü 2 sorudan oluşur. Bu bölümde sizden 2 adet deneme (essay) yazmanız istenir. Task 1 ve Task 2 den oluşan writing bölümü için toplam 60 dakika süreniz olacak. Task 2 hem süre, hem de puan olarak olarak Task 1 in iki katıdır. Writing stratejilerine geçmeden önce sınavın bölümleri hakkında bilgi verelim.

 

TASK 1 (BÖLÜM 1)

Task 1 de sizden verilen bir grafik, tablo, çizelge veya diyagramı yorumlamanız istenir. Yazınız için 20 dakika süreniz bulunmakta ve sizden minimum 150 kelimelik bir yazı yazmanız istenmektedir.

 

TASK 2 (BÖLÜM 2)

Bu bölümde, verilen bir konuyla ilgili deneme (essay) yazmanız istenecek.Toplam 40 dakika süreniz bulunuyor. Yazacağınız essay en az 250 kelimeden oluşmalıdır.

Yazacağınız essay giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Genel olarak aşağıdaki yapıyı yazacağınız essayler için kullanabilirsiniz.

GİRİŞ

1 paragraf

35-40 kelime

GELİŞME

2-3 paragraf

170-180 kelime

SONUÇ

1 paragraf

35-40 kelime

 

PUANINIZ HANGİ KRİTERLERE GÖRE HESAPLANIR?

Writing stratejilerine geçmeden önce yazdığınız denemeler uzmanlar tarafından hangi kriterlere göre puanlanıyor bundan bahsedelim. Puanlama kriterleri, yazılarımızı yazarken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bize ışık tutacaktır.

IELTS uzmanları yazdıklarınızı değerlendirirken 4 ana başlıktan oluşan bir derecelendirme anahtarı kullanırlar. Yazacağınız denemeler bu 4 kritere göre puanlanır.

1) Görev başarımı (Task achievement): Öncelikli amacınız siZden istenileni yerine getirmektir. Sorulan sorunun cevabı net bir şekilde yazınızda bulunmalıdır. Yazınızı gereksiz yere uzatmak, alakasız konularsan bahsetmek skorunuzu düşürecektir. Sorunun bağlamından kesinlikle kopmamalısınız. Ayrıca şekil bakımından minimum kelime sayılarına da dikkat etmelisiniz. 

2) Sözcüklerin kullanımı (vocabulary): Yazınızda kullandığınız kelimeler çok önemlidir. Alt düzey kelimeler kullanmak yerine mutlaka orta ve üst düzey kelimeler kullanmalısınız. Eş anlamlarını bildiğimiz kelimelerden daha az kullanılan ve formal (resmi) olan kelimeleri tercih etmelisiniz. Ne kadar fazla okuma yaparsanız kelime hazneniz o kadar gelişecektir. Akademik makaleler okumayı ihmal etmeyin. Bu yazmada size ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Unutmayalım sağlam bir writing ancak sağlam bir reading altyapısıyla mümkündür.

3) Tutarlılık ve uyum (Coherence and cohesion): Yazınız baştan sona bir organizasyon ve uyum içerisinde olmalıdır.  Giriş-Gelişme-Sonuç bölümleri mutlaka bulunmalı ve birbirini destekler nitelikte olmalıdır. 

4) Dilbilgisi ve doğruluk (Grammatical range and accuracy): Sınavda dil bilgisine ne kadar hakim olduğunuz da ölçülecektir. Cümlelerinizi çok fazla karmaşık hale getirmeden  relative yapılar, bağlaçlar, noun clause yapılarını kullanmalısınız.

||CallToAction||

TASK 1 SINAV STRATEJİLERİ

Task 1 de sizden verilen bir grafik, tablo, çizelge veya diyagramı yorumlamanız istenir. Yazınız için 20 dakika süreniz bulunmakta ve sizden minimum 150 kelimelik bir yazı yazmanız istenmektedir. Bu bölümde kullanacağınız kalıplar, cümle yapıları ve zaman verilen grafiğin türüne, tabloya ya da diyagrama göre değişiklik gösterebilir ama genel olarak dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kurallara dikkat ederek bu bölümden maksimum skoru alabilirsiniz.

Bir örnek soru eşliğinde dikkat etmeniz gereken kuralları inceleyelim.

 

1) Grafik-tablo-diyagramı çok iyi analiz et.

Yazmaya başlamadan önce verilen grafiği çok iyi analiz etmelisiniz.

Grafik neden bahsediyor?

Birbiriyle doğru orantılı ve ters orantılı olan maddeler hangileridir?

En yüksek ve düşük değerler hangileridir?

Gibi soruların yanıtlarını bularak grafiğin şablonunu çıkarmalıyız. Grafiği ne kadar iyi analiz edersek yazma kısmında işimiz o kadar kolaylaşacaktır. Öncelikle aşağıdaki grafiği çok iyi bir şekilde analiz ederek soruya başlıyoruz.

 

You should spend about 20 minutes on this task.

 

The graph below shows the amount of hours spend for production of one vehicle by 4 companies.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

Write at least 150 words.

 

2) Grafiği tanıtarak başla.

Grafiğin genel olarak ne ifade ettiğini anlatan bir ya da iki cümleyle yazımıza başlamalıyız. Soru metninde yer alan grafik açıklaması bu bölümde bize yardımcı olacaktır. Soru metnindeki açıklamanın aynısını yazmamaya özen göstermeliyiz. Kendi kelime ve cümlelerimizle soru metnindeki açıklamaları da kullanarak giriş bölümünü yazıyoruz.

 

The graph compares the amount of time that was necessary to create one car by such corporations, as Audi, Mercedes, Volvo and Nissan over the period between 1999 and 2006.

Grafik, 1999 ve 2006 arasındaki dönem için Audi, Mercedes, Volvo ve Nissan gibi şirketler tarafından bir araba üretmek için gerekli süreyi karşılaştırmaktadır.

 

3) Genel Bakış

Grafikteki değerlere göre ana eğilimin ne olduğunu genel olarak ifade etmelisiniz. Bu bölümde grafikle ilgili ayrıntılı verilere yer vermenize gerek yok. Genel olarak grafikteki değerlerin ne ifade ettiğini belirtmeniz yeterli.

 

It is clear that Audi spent by far the most amount of time to make a vehicle until almost 2002 among these four companies, when the figures of Mercedes eventually surpassed those for Audi. Nissan demonstrated the shortest production duration over the whole period.

Bu dört şirket arasında neredeyse 2002’ye kadar bir araç yapmak için en çok vakti harcayanın Audi olduğu ama en sonunda Mercedes’in rakamlarının Audi’ninkileri geçtiği açıktır. Tüm dönem boyunca en kısa üretim süresini Nissan göstermiştir.

 

4) Detay Ver.

Grafiğimizi tanıttık. Verilerin genel eğilimi hakkında bilgi verdik. Şimdi de verilerle ilgili dikkat çeken ayrıntılara yer veriyoruz. 

 

There was noticeable changes in the length of production of one automobile by three manufacturers from 1999 to 2002. By 2002 Audi and Nissan had been spending less by nearly 5 and 2 hours per car respectively in comparison with 1999, while the figures for Mercedes risen approximately from 25 to 27 hours.

1999’dan 2002’ye üç üreticinin bir otomobil üretim süresinde dikkate değer değişiklikler olmuştur. 2002’ye gelindiğinde, Audi ve Nissan 1999’a kıyasla araba başına –sırasıyla – yaklaşık 5 ve 2 saat daha az süre harcamaktadır, Mercedes için rakamlar yaklaşık olarak 25’ten 27’ye yükselmiştir.

 

By 2006 the average time spent for one automobile by Audi and Mercedes had plummeted from 32 hours to around 22.5 hours and from nearly 27 hours to 23.9 hours. The figures of Nissan had eventually aligned with Volvo at roughly 21.5 hours per car. By contrast, there were no significant changes in the trends for volvo over the period as a whole.

2006’ya gelindiğinde, Audi ve Mercedes’in bir arabanın üretimine harcadığı ortalama saat, sırasıyla, 32 saatten 22.5 saat civarına ve yaklaşık 27 saatten 23.9 saate düşmüştür. Nissan’ın rakamları araba başına aşağı yukarı 21.5 saatle sonunda Volvo ile aynı seviyeye gelmiştir. Buna karşın, tüm dönem boyunca Volvo için eğilimlerde dikkate değer bir değişim yoktur.

 

TASK 2 SINAV STRATEJİLERİ

Bu bölümde, verilen bir konuyla ilgili deneme (essay) yazmanız istenecek.Toplam 40 dakika süreniz bulunuyor. Yazacağınız essay en az 250 kelimeden oluşmalıdır. Essay yazma kurallarına geçmeden önce hangi konularla ilgili soruların geldiğine bakalım.

 • İletişim, toplum
 • İş, para, ekonomi
 • Çevre, teknoloji, turizm
 • Suç, rehabilitasyon
 • Sağlıklı beslenme
 • Medya, reklam
 • Kültür, sanat, dil
 • Eğitim

 

ESSAY TİPLERİ

Sınavda farklı essay tiplerinden sorular gelebilir. Size sorulacak soruya göre bu tiplerden hangisini kullanacağınıza karar verebilirsiniz. 

 • Opinion Essay: Verilen bir konu hakkında sizin düşüncenizi akademik ölçülere göre yazmanız beklenir. 
 • Argumentative (Discussion) Essay:  Verilen konu tartışmacı bir üslup ile ele alınarak, sanki karşımızda birisi var ve onunla bu konuyu tartışıyormuş gibi yazılan essay türlerinden biridir. 
 • Advantage and Disadvantage Essay: Adından da anlaşılacağı gibi verilen bir konunun avantajları ve dezavantajları hakkında sizden essay yazmanız beklenir. 
 • Solution Essay: Verilen bir problem durumuyla ilgili çözüm önerilerinizi yazdığınız essay türüdür.
 • Compare and Contrast Essay: Karşılaştırma yapmayla ilgili essay türüdür. İki veya daha fazla şeyi karşılaştırmanız istenir.

 

HANGİ BÖLÜM KAÇ KELİME?

Yazacağınız essay giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Genel olarak aşağıdaki yapıyı yazacağınız essayler için kullanabilirsiniz.

GİRİŞ

1 paragraf

35-40 kelime

GELİŞME

2-3 paragraf

170-180 kelime

SONUÇ

1 paragraf

35-40 kelime

 

IELTS WRITING NASIL GELİŞTİRİLİR?

 

YAZMAYA BAŞLIYORUZ

1) Soruyu kendi kelimelerinizle takrarlayın. (Backround statement): Sorudan verilen temel cümleyi kendi ifadelerimizle yazarak yazımıza başlıyoruz. Sorudaki cümlenin aynısını kesinlikle kullanmıyoruz. Aynı anlama gelecek kendi ifadelerimizi kullanıyoruz. Konuyu ve durumu ifade ettiğimiz bölümdür bu bölüm.

2) Sorunun cevabını verin (Thesis statement): Kendi cümlelerinizle soruyu ifade ettikten sonra bu sorunun cevabını vererek yazımıza devam ediyoruz. Bu bölümde kendi tezimizi ortaya koyuyoruz. Bundan sonraki tüm yazdıklarımızı bu tez üzerine inşa edeceğiz. Bu bölüm makalemizde genel olarak nelerden bahsedeceğimizi sunan genel bir bakıştır. 

3) Fikrinizi destekleyin: Birinci ve ikinci bölümden sonra artık makalemizde detaylara girebiliriz. Bu bölümde verdiğimiz örneklerle, detay fikirlerle ikinci bölümdeki tezimizi destekliyoruz. 

4) Sonuç bölümüyle fikrinizi özetleyin: Giriş ve gelişme bölümlerinden sonra sonuç bölümüyle makalemizi bitiriyoruz. Bu bölümde savunduğumuz tezi kısaca başka kelimelerle tekrar edip sonuç bölümüyle makalemizi bitirmeliyiz. Ana fikrimizi birkaç cümleyle daha desteklemeliyiz.

 

YAZARKEN BUNLARA DİKKAT ET

1)  Her paragrafın kendine ait fikri olmalı. Paragrafları bir evin içindeki odalar gibi düşünmelisiniz. Her bir odanın kendine ait fikri olacak ve odalar bir araya gelerek evi oluşturacak. 

2) Makalenizi yazarken formal (resmi) bir dil kullanın. 

3) NOT kısaltmalarını kullanmamayı özen gösterin. Bu tarz kısaltmalar informal (günlük) dile yakındır. ÖRN: Don't  yerine Do not kullanmalısınız. 

4) There is/ there are yapılarını kullanmaktan kaçının"Bu bölgede birçok sığınmacı var." demek yerine "Bu bölgedeki çoğu insan sığınmacıdır." demelisiniz. 

5) Very, so, a lot of, really ifadelerini çok sık kullanmayın. Bu ifadeler informal ifadeler olduğundan akademik bir makalede kullanmamaya özen gösterin.

6) Mümkün olduğu kadar pasif yapılardan kaçının. Özel vurgular haricinde genel olarak aktif cümle yapıları kullanın.

7) Konulara özel akademik kelimeler kullanın. Soru çıkabilecek konularla ilgili akademik kelime listeleriniz olsun. Örneğin: çevreyle ilgili kelimeler, sağlıkla ilgili kelimeler, eğitimle ilgili kelimeler vb.  Makalenizde bu keliemelere mutlaka yer verin. Ne kadar fazla akademik okuma yaparsanız kelime hazneniz de o kadar gelişecektir. 

8) Bağlaçlar ve gramer yapıları bakımından zengin bir cümle yapısı oluşturun.

9) Düşük düzey kelimelerden kaçının.

10)  Yazım hatalarına (spelling) dikkat edin.

11) Nokta ve virgül dışında çok fazla noktalama işareti kullanmanıza gerek yok.

12) Çok fazla yazmak çok puan demek değildir. Konunun bağlamından kopmadan alakasız yollara sapmadan gerektiği uzunlukta yazın. Yönünüzü kaybetmeyin.

 


40 ADET ÖRNEK CEVAPLI VE ÇÖZÜM VİDEOLU ESSAY İÇİN SAĞ ÜST KÖŞEDEN SİTEMİZE ÜYE OLABİLİRSİNİZ.

YOUTUBE VİDEOMUZ İÇİN TIKLAYINIZ

 


BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ


GENERAL IELTS WRITING STRATEJİLERİ - Bu tekniklerle minimum 7 alın.


TOEFL YDS IELTS PTE PUAN DENKLİK TABLOSU


IELTS Speaking Stratejileri - Bu Tekniklerle Minimum 6.5 Alın.


IELTS Listening Stratejileri - Minimum 6 Aldıracak Teknikler


IELTS Puanınız Nasıl Hesaplanır? Kaç Doğru Kaç Puan Getirir? IELTS Puan Tablosu


IELTS Mİ TOEFL MI? - IELTS vs TOEFL DETAYLI KARŞILAŞTIRMA


ADAYLARIN YENİ GÖZDESİ... BİLGİSAYARLI IELTS - AVANTAJLARI / DEZAVANTAJLARI


ACADEMIC IELTS VE GENERAL IELTS ARASINDAKİ FARKLAR? HANGİSİNİ SEÇMELİYİM?


IELTS SINAV İÇERİĞİ - SINAVDA HANGİ SORULAR SORULUYOR?


IELTS SINAVI HAKKINDA HER ŞEY! IELTS SINAV REHBERİ


 

Tags :
Kategoriler
Popüler Yazılar
IELTS SINAVI HAKKINDA HER ŞEY! IELTS SINAV REHBERİ
IELTS Puanınız Nasıl Hesaplanır? Kaç Doğru Kaç Puan Getirir? IELTS Puan Tablosu
IELTS Mİ TOEFL MI? - IELTS vs TOEFL DETAYLI KARŞILAŞTIRMA
IELTS Sınavına Kaç Ayda Hazırlanmalıyım?
IELTS Writing Task 2 Örnek Essay Soruları ve Cevapları
ESSAY YAZARKEN KULLANILAN KALIPLAR
ACADEMIC IELTS WRITING STRATEJİLERİ - Bu tekniklerle minimum 7 alın.
TOEFL YDS IELTS PTE PUAN DENKLİK TABLOSU
Garanti Sistemimiz

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Ücret İadeli Eğitim Modeli
% 100 Başarı Garantili Eğitim
Eğitim Sistemimiz

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Ders
Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Önce Tüm Sistemi Keşfet!
Hedeflediğiniz Skora Ulaşamazsanız
Ödediğiniz Ücretin Tamamını İade Ediyoruz!
Ücretsiz Üye Ol & Dene
İletişim Merkezi (09.00-22.00)

Çağrı Merkezi: 0(850) 302 6 715
Telefon: 0(312) 911 37 15
WhatsApp: 0(546) 855 0 715
E-posta: destek(@)uzmandil(.)com
Adres: Hacettepe İvedik OSB. Teknokenti 1368. Cadde No.61, 4. Kat Ofis No: 32 İvedik / ANKARA

UzmanDil Ailesi